Advarer om, at særinteresser kontrollerer information om tobak og alkohol

Kilder med klare særinteresser og statistikker med et dårligt grundlag. Det kendetegner den information, der ligger til grund for vigtige beslutninger om alkohol, narkotika, tobak og spil, mener Boriana Åberg (m).
"Organisationer med klare særinteresser på området er ansvarlige for store dele af statistikkerne om alkohol og tobak. Og det er problematisk," skriver hun i et forslag til parlamentet.

I dag deler tre store institutioner ansvaret for at indsamle statistik om tobaks- og alkoholvaner i Sverige. Folkhälsomyndigheten, Statistiska centralbyrån (SCB) og Socialstyrelsen. Ifølge Boriana Åberg er det problematisk, da ingen af myndighederne tager det overordnede ansvar for at sikre, at oplysningerne kan tolkes i en bredere sammenhæng.

"For eksempel mangler vi i øjeblikket data om forbruget af alkohol og tobak gennem alternative kanaler. Vi ved for lidt om import, hjemmebrænding og illegal import. At estimere dette forbrug og at kunne foretage en rimelig sikker og pålidelig vurdering kræver dybdegående viden og avancerede statistiske metoder." skriver Boriana Åberg i et forslag til parlamentet.

Særlige interesser kendetegner information

Desuden er der risiko for, at fortolkningen af statistikkerne bliver præget af forskellige særinteresser, siger han. Boriana Åberg.

"Et stort problem med det nuværende system er brugen af kilder, der på grund af manglende objektivitet eller et begrænset statistisk grundlag ikke kan betragtes som pålidelige og troværdige."

Hun nævner nonprofitorganisationen Centralforeningen for alkohol- og narkotikainformation (CAN). Organisationen blev grundlagt af foreninger, der har til formål at reducere brugen af nikotin, tobak og alkohol i Sverige. Samtidig er CAN ansvarlig for store dele af statistikken om alkohol og tobak. Folkhälsomyndigheten, medierne og politikere, der er aktive i debatten om tobak og e-cigaretter, henviser ofte til CAN's statistik.

"CAN har klare interesser i netop dette område. Det er problematisk," siger Boriana Åberg.

Forkerte tal på vejpning i Danmark

De statistiske oplysninger, som parlamentet får, er meget vigtige, når der skal træffes beslutninger, som påvirker enkeltpersoner, sundhed og markedet. Et nyligt eksempel er Danmark. Det danske folketing stemte for en omfattende smagsforbud for e-væske og e-cigaretter. Beslutningen var baseret på en tidligere rapport fra Folkhälsomyndigheten i Sverige, som viste, at dampning og rygning var stigende blandt unge mennesker. Det viste sig snart, at en ny, om end forsinket rapport indeholdt tal, der pegede på det modsatte. Både rygning og vejping var faldet drastisk, især blandt unge mennesker. Men på det tidspunkt var beslutningen allerede taget. Den svenske regering har også en ambition om at indføre et lignende smagsforbud.

"Alkohol, tobak og spil påfører samfundet betydelige omkostninger, samtidig med at det giver værdi for forbrugerne. Som i alle andre sammenhænge kræver det et solidt evidensgrundlag at træffe informerede, velovervejede og afbalancerede politiske beslutninger på disse områder." Borian Åberg.

Vil give ansvaret til Sveriges Statistik

Nu foreslår vi Borian Åberg Riksdagen bør give ansvaret for information og statistik til en enkelt institution i stedet for flere. Hun foreslår, at Riksdagen lader Sveriges Statistik tage det fulde ansvar i fremtiden.

Kilder:
Statistik over svenskernes forbrug af alkohol, tobak og spil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *