Varoittaa, että tupakkaa ja alkoholia koskevaa tietoa valvovat erityiset intressit.

Lähteet, joilla on selviä etunäkökohtia, ja tilastot, joilla on huono perusta. Boriana Åbergin (m) mukaan tämä on tyypillistä tiedolle, joka muodostaa perustan alkoholin, huumeiden, tupakan ja uhkapelien alalla tehtäville tärkeille päätöksille.
"Järjestöt, joilla on selviä etuja alalla, ovat vastuussa suuresta osasta alkoholi- ja tupakkatilastoja. Ja se on ongelmallista", hän kirjoittaa parlamentille osoitetussa esityksessä.

Nykyään kolme suurta laitosta vastaa yhdessä tupakka- ja alkoholitottumuksia koskevien tilastojen keräämisestä Ruotsissa. Ruotsin kansanterveysvirasto, Ruotsin tilastokeskus (SCB) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Boriana Åbergin mukaan tämä on ongelmallista, koska yksikään viranomainen ei ota kokonaisvastuuta siitä, että tietoja voidaan tulkita laajemmassa kontekstissa.

"Esimerkiksi alkoholin ja tupakan kulutuksesta vaihtoehtoisten kanavien kautta ei ole tällä hetkellä tietoja. Tiedämme liian vähän tuonnista, kotitislauksesta ja laittomasta tuonnista. Tämän kulutuksen arvioiminen ja kohtuullisen varman ja luotettavan arvion tekeminen edellyttää syvällistä tietämystä ja kehittyneitä tilastollisia menetelmiä." kirjoittaa Boriana Åberg parlamentille osoitetussa esityksessä.

Erityiset intressit kuvaavat tietoja

Lisäksi on olemassa vaara, että tilastojen tulkintaa leimaavat erilaiset erityisintressit, sanoo Boriana Åberg.

"Nykyisen järjestelmän suurena ongelmana on sellaisten lähteiden käyttö, joita ei voida pitää luotettavina ja uskottavina objektiivisuuden puutteen tai rajallisen tilastopohjan vuoksi."

Hän mainitsee voittoa tavoittelemattoman järjestön Alkoholi- ja huumetiedotuksen keskusjärjestö (CAN). Järjestön perustivat yhdistykset, joiden tavoitteena on vähentää nikotiinin, tupakan ja alkoholin käyttöä Ruotsissa. Samalla CAN vastaa suuresta osasta alkoholia ja tupakkaa koskevia tilastoja. Ruotsin kansanterveysvirasto, tiedotusvälineet ja tupakkaa ja sähkösavukkeita koskevaan keskusteluun aktiivisesti osallistuvat poliitikot viittaavat usein CAN:n tilastoihin.

"CAN:lla on selviä intressejä tällä alueella. Tämä on ongelmallista", sanoo Boriana Åberg.

Virheelliset luvut vejpning Tanskassa

Parlamentille toimitetut tilastotiedot ovat erittäin tärkeitä, kun tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat yksilöihin, terveyteen ja markkinoihin. Tuore esimerkki on Tanska. Tanskan parlamentti äänesti sen puolesta, että kattava aromikielto e-nesteen ja e-savukkeiden osalta. Päätös perustui Ruotsin kansanterveysviraston aiempaan raporttiin, joka osoitti, että höyrystäminen ja tupakointi lisääntyvät nuorten keskuudessa. Se osoitti pian, että uusi, vaikkakin viivästynyt raportti sisälsi lukuja, jotka osoittivat päinvastaista. Sekä tupakointi että vejping olivat vähentyneet jyrkästi, erityisesti nuorten keskuudessa. Mutta silloin päätös oli jo tehty. Ruotsin hallituksella on myös kunnianhimoinen tavoite ottaa käyttöön samanlainen makukielto.

"Alkoholi, tupakka ja rahapelit aiheuttavat yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia, vaikka ne tuottavat arvoa kuluttajille. Kuten kaikissa muissakin yhteyksissä, tietoon perustuvien, harkittujen ja tasapainoisten poliittisten päätösten tekeminen näillä aloilla edellyttää vankkaa näyttöä." Borian Åberg.

Haluaa antaa vastuun Ruotsin tilastokeskukselle

Nyt ehdotamme Borian Åberg Parlamentin olisi annettava tiedotus- ja tilastovastuu yhdelle toimielimelle usean toimielimen sijasta. Hän ehdottaa, että parlamentti antaisi Ruotsin tilastokeskuksen ottaa tulevaisuudessa täyden vastuun.

Lähteet:
Tilastot ruotsalaisten alkoholin, tupakan ja rahapelien kulutuksesta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *