Varnar för miljoner fler döda rökare – trots alla insatser

”Skadereducering måste prioriteras av WHO”

WHO:s strategi för att minska skadorna av rökning fungerar inte. Det menar Derek Yach, som var med och utformade tobakskonventionen för 15 år sedan.
”Fokus måste ligga på att förhindra sjukdomar och dödsfall. Vi kan inte bara titta på hur många som använder tobak eller nikotin”

Det har gått 15 år sedan WHO lanserade sina riktlinjer för att minska rökningen i världen. Tobakskonventionen är ett fördrag genom vilket 160 länder åtart sig att främja folkhälsan genom att begränsa tillgången till cigaretter. Samtidigt åtar de sig minska skadorna som tobaksbruk innebär.

Men trots stora insatser förblir rökning den i särklass största orsaken till en för tidig död i världen. Det konstaterar Derek Yach, en nykelpersonerna bakom Tobakskonventionen. Nu jobbar han med tobaksskadereducering via stiftelsen A Smoke Free World. Organisationen är oberoende, men grundades med hjälp av bidrag från Philip Morris. Syftet är att minska skadorna av rökningen i världen genom information, stöd till forskning och innovation inom tobaksskadereducering.

”Inför arbetet med WHO:s tobakskonvention träffade vi faktiskt tobaksbolagen och deras forskare. Vi ville veta vad de planerade för framtiden. Dels för att minska skadeverkningarna av deras produkter, men även vilka nya produkter som var på gång. De var givetvis inte helt öppna då, men gav oss en föraning. Samtidigt som läkemedelsindustrin utvecklade alternativa, konsumentvänliga nikotinprodukter, så stod det klart att tobaksbolagen gjorde detsamma”. Säger Derek Yach i samband med ”15 year conference” – en offentlig diskussion om tobakskonventionen.

Skadereducering fungerar

Derek Yach menar att nikotinplåster, snus och e-cigaretter är innovationer som har potential att förbättra den globala folkhälsan enormt. Något som behövde framgå i konventionen när den blev ett officiellt dokument 2005.

”Som hälsoarbetare hade vi sett vad en skadereducerande filosofi kunde åstadkomma. I synnerhet vid hanteringen av AIDS/HIV på 90-talet, med rena sprutor för narkomaner och sexualupplysning till unga. Det var naturligt att ha med en paragraf om att främja skadereducering inom tobakskontroll.” säger Derek Yach.

Högre dödstal om inget förändras

Men efter 15 år har det visat sig att WHO:s strategi för skadereducering varit väldigt begränsad. WHO förordar idag bara niktinläkemedel för att hjälpa rökare att sluta. Samtidigt driver WHO kampanjer för att motverka e-cigaretter och andra rökfria nikotinprudukter.  Motivet är officiellt att hindra unga, icke rökare från att börja använda produkterna. Men enligt Derek Yach är det förödande i längden.

“Även om inte en enda ungdom började röka idag, så skulle dödstalen av tobaksrökning fortsätta att öka i 10 år till. Det tar tid för rökrelaterade sjukdomar att utveckla sig, Effekterna av regleringar och liknande syns inte ens efter 40 år egentligen. Om WHO valde att satsa på skadereducering, som hjälper rökare att sluta nvända cigaretter, kommer antalet döda att sjunka snabbare. Vi skulle förmodligen ha hälften så många döda om 40 år, jämfört med om vi fortsätter med nuvarande strategi” menar Derek Yach.

Fokus på sjukdomar av rökningen

Han menar att det enda sättet att hejda utvecklingen är att göra skadereducerande produkter ( som e-cigaretter och snus) mer tillgängliga. Det gäller hela världen, men i synnerhet i länder där rökningen är som mest utbredd. Samtidigt måste metoderna för rökavvänjning bli mer effektiva.

“Fokus måste ligga på att förhindra sjukdomar och dödsfall. Vi kan inte bara titta på hur många som använder tobak eller nikotin. Vi måste titta på hur vi minskar fallen av lungcancer, KOL, turberkolos och hjärt-kärlsjukdomar, alla kopplade till rökning specifikt” säger Derek Yach.

I dagsläget driver WHO kampanjer för att kraftigt reglera skadereducerande produkter som e-cigaretter. Nästa år påbörjar organisationen arbetet med att revidera tobakskonventionen.

Källor:
Foundation for a Smoke Free World

15 Year conference


Gillar du Vejpkollen? Då kan du stödja arbetet med tidningen!

SWISH: 1231093830

Eller stöd kontinuerligt. Bli en Patreon (det vill säga: stödprenumerera på Vejpkollen). Länk till VEJPKOLLEN på PATREON
Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *