Vi måste prata om smakförbudet – Vad kan DU göra nu?

Vykort, mail, demonstrationer, filmer, telefonsamtal. Motståndet mot regeringens smakförbud håller på för fullt. Men hur ser det politiska läget ut? Och vad kan du som användare göra för att påverka politikerna? Vejpkollen reder ut begreppen och ger några tips.

Det dyker upp en del trådar på våra forum om smakförbudet som regeringen vill införa i Sverige. Jag tänker inte gå in på detaljer om vad förbudet innebär (läs artiklar om detta här) men inte desto mindre är det viktigt att vi alla drar åt samma håll just nu. Den här texten handlar om hur det politiska läget ser ut och vad DU – ja, just DU – kan göra för att påverka politikerna som beslutar om smakförbudet.
Ledtråd: det ser faktiskt ganska ljust ut!

Lobby, lobby, lobby

Men det viktiga först. Lobbyarbete tar tid och kostar pengar. Så det första du ska göra är:
Att stödja lobbyarbetet! Det fungerar nämligen, över förväntan!

Gå med i Föreningen svenska vejpare (numera en del av NNA Sweden). Besök hemsidan smakforbudet.se (läs mer nedan om vad du behöver veta om partierna i riksdagen innan du skickar något). Och stöd Vejpkollen via Patreon.

Smakförbudet är planerat sedan länge

Jag har via Vejpkollen bevakat hur politikerna förhåller sig till e-cigaretter i snart 3 år (första artikeln om ett svenskt smakförbud skrev jag faktiskt redan hösten 2019). 2020 intervjuade jag samtliga partiföreträdare om deras syn på allt ifrån smaksättningar till e-cigg som fenomen och som verktyg för rökavvänjning. Det blev en artikelserie i Vejpkollen. Det kom därför inte som en chock när regeringens utredning och proposition damp ner förra året. Regeringen (s) hade planerat det, i samråd med både intresseorganisationer (lobby) och folkhälsomyndigheten, länge.

E-cigaretter på agendan

Men sedan smakförbudet blev ett konkret lagförslag har mycket hänt i det politiska rummet. E-cigaretter har nu blivit en fråga som berör partierna i riksdagen: de måste nu ta tydlig ställning till vad de tycker om vejpning och vad e-cigarettanvändande egentligen betyder. Under hösten och våren har många; privatpersoner, branschföreningen BELC, användarföreningen (FSV/NNA Sweden) och Vejpkollen kontaktat politiker för att lyfta frågan om e-cigaretter och smakförbudet.

De lyssnar på OSS – också

Nu ser vi resultaten.
Flera partier står faktiskt på vår sida i det här, även om de gör det av olika skäl. Jag ser det i deras följdmotioner där de reagerar på regeringens lagförslag. Jag hör det när jag intervjuar dem eller bara pratar med dem i andra sammanhang. Det är tydligt att flera av dem faktiskt lyssnat på vad vi som vejpar och/eller jobbar med e-cigaretter har att säga. De lyssnar även på andra grupper, som snusarna och diverse intressen inom nikotinbranschen, exempelvis. Men detta sker givetvis mot en fond skapad av andra lobbyorganisationer, som driver på hårt för att smakförbudet blir verklighet. Det är en kamp om att höras och synas. Och NI både syns och hörs. Och vet ni? Just nu behövs bara att ett parti, bland de som är osäkra, säger nej. Då blir det inget smakförbud.

Det politiska läget just nu

Det politiska läget kring smakförbudet är som följer (jag lägger in några tips på vad DU kan göra för att påverka vid varje post):

Oppositionen som är emot

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Centern är EMOT smakförbudet. Det här är partier som vill se tydlig skademinimering i tobakspolitiken. M och SD ser e-cigg (tillsammans med snus och nikotinpåsar) som verktyg för att minska och hålla nere skadeverkningarna av nikotinbruket in Sverige. De säger därför  “hands off” till regeringens smakförbud. ”Vi ska uppmuntra rökare att sluta röka och övergå till mindre skadliga nikotinprodukter. För en del kan detta vara e-cigaretter” skriver Moderaterna.

C tycker i princip samma sak, men de bygger huvudsakligen sin kritik på att regeringen redan lovat att utreda vilka risker som smaker och e-cigg för med sig. De vill intvänta den utredningen innan de fattar beslut om ett eventuellt förbud. De efterlyser även en ordentlig konsekvensanalys av ett förbud – kommer den svarta marknaden och privatimporten att göra smakförbudet verkningslöst och egentligen göra situationen värre?

Vad ska du göra: Uppmuntra M, SD och C att fortsätta göra det de gör – säg tack och heja på dem! Ge dem argument. Peka på oberoende forskning, särskilt den som visar att smaksatta e-cigaretter och tobakscigaretter är substitutionsprodukter – det vill säga att om den ena blir mindre attraktiv så ökar attraktionskraften hos den andre. Och vice versa. Det kan de använda när de argumenterar i riskdagen.

Oppositionen som är osäker:

Kristdemokraterna är lite veliga (även om KD LUTAR åt ett nej). KD tycker också att skademinimering ska vara en del av tobakspolitiken, precis som övriga borgerliga partier. KD håller med de övriga om att vi bör göra skillnad mellan olika nikotinprodukter i fråga om lagstiftning. KD var även med och krävde en utredning olika nikotinprodukters skadlighet i förhållande till cigaretter och rökning.

Vad ska du göra:  KD ska ni uppmuntra att UTREDA frågan mer innan de tar ställning till ett förbud  – något som andra partier i oppositionen tycker är självklart. Berätta din historia för dem – hur du slutade röka – berätta varför olika smaker fungerar för att hålla dig rökfri. Be dem ta reda på mer om vejpning och skadereducering utifrån en rökares perspektiv.

Liberalerna?

Liberalerna har tidigare lutat åt att säga JA. Just nu ligger de dock lågt angående smakförbudet. Det kan vara en taktik, ett sätt att få manöverutrymme i riksdagen. MEN det kan också vara så att partiet håller på att byta fot angående tobak och skadereducering. Kan det vara så att det kan finnas ett värde av att behålla e-cigaretter i samhället?

Vad ska du göra? Uppmuntra L att tänka över sin hållning i frågan. Berätta om din resa från rökare till vejpare. Berätta hur du mår nu, jämfört med när du rökte. Berätta att ditt val av smak var viktigt för att lyckas. Be L att åtminstone utreda och skaffa sig mer information från konsumenterna INNAN de släpper igenom ett förbud. Kan ju också vara värt att nämna att det kanske inte är särskilt liberalt att kategoriskt förbjuda något så komplicerat som smaksättningar. De, om några, borde stå upp för det fria valet och en vetenskapligt grundad policy när det gäller e-cigaretter.

Vänsterpartiet – vad är det som händer?

Vänsterpartiet är (förmodligen) FÖR ett smakförbud. Men de är inte säkra på att det kommer att fungera som det är tänkt. Kommer det verkligen att hålla ungdomarna borta från e-cigg? Hur stor är risken att vejpare återgår till rökningen? V föreslår att regeringen utreder effekterna av ett förbud, två år efter ett eventuellt genomförande. Det kan låta märkligt, men så är det.

Vad ska du göra: Mycket tyder på att något har hänt inom V. Tidigare har vänstern kategoriskt fördömt alla nikotinprodukter. Nu är de lite oroliga för att vejpare återgår till att röka igen, om förbudet genomförs. Vänsterpartiet har med andra ord börjat ÄNDRA sig om e-cigg och skadereducering. Har de månne lyssnat (lite) diskret på oss användare? Kanske. Det går i alla fall åt rätt håll.

Inte desto mindre är V fortfarande övertygade om att vissa smaksättningar enbart finns till för att locka icke-rökare och barn. Och att en åldersgräns inte räcker till för att lösa ”problemet”. Fler behöver därför kontakta V och berätta sin historia, berätta om smakernas betydelse, att ”bubblegum” och mango faktiskt tilltalar även dig – en vuxen fd rökare – och att smakerna faktiskt håller dig rökfri. Säg vad du tycker! 

Be dem att utreda konsekvenserna av ett förbud FÖRE och inte efter det genomförs (Jämför med hur S hanterar narkotikafrågan – där allt bruk är kriminaliserat och brukare så stigmatiserade att de inte vågar söka vård – är det så V ser på framtidens nikotinanvändare?). Be dem rösta NEJ och istället ta reda på mer om hur du som användare ser på saken. Och var trevlig! Vänstern behöver uppmuntran, inte skäll 😉

Ny hemsida och mer aktivism

Branschen, användare och Vejpkollen har samarbetat med att ta fram en hemsida: smakfobudet.se. Där finns bra info om vad smakförbudet innebär och även kontaktformulär till våra politiker.

En nyckel i lobbyarbetet är organisation. Föreningen Svenska Vejpare har nyligen blivit en del av NNA Sweden – en organisation som kämpar för skadereducering för rökare på flera sätt (snus, nikotinpåsar, e-cigg – you name it). Vejpkollen har som ambition att hjälpa föreningen att nå ut till våra politiker (brev och möten med politiker har skett under våren). Det är gratis att gå med i NNA Sweden – frivillig medlemsavgift för de som vill stödja och ha rösträtt på årsmötet. Ordföranden heter Karl-Åke Johansson – vejpare sedan 10 år tillbaka och känd från sveriges många vejpforum på Facebook.

Och till sist:

Följ och stöd gärna Vejpkollen.se – det är alltså den tidning jag startade 2019 och fortfarande driver delvis i syfte att skapa en relevant och tydlig kontaktyta mellan oss användare och våra politiker. Jag har bevakat vejpning och politik både i Sverige och världen i snart tre år. Jag gör det ideellt, med stöd via Patreon (tack alla som pitchar in varje månad). Det har varit värt varenda sekund av hårt arbete – i synnerhet nu, när vi står inför ett skarpt smakförbud. Goda kontakter med våra politiker är viktigare än någonsin.
Du som inte redan gör det får gärna gå med i Vejpkollens Patreon för 25+ kr i månaden 😉 Det hjälper mig väldigt mycket! 

Gå nu ut och påverka! Du vet att du kan!

mvh
Stefan Mathisson
Chefredaktör och ansvarig utgivare
Vejpkollen.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *