Smak och effekt kan påverka risken med e-cigaretter

E-cigaretter producerar betydligt färre farliga ämnen än cigaretter. Men de som ändå bildas påverkas av faktorer som effekt, smakämnen och hur brännaren är konstruerad.
Det visar en ny amerikansk studie.

Ångan från en e-cigarett innehåller mellan 125 och 10 000 gånger lägre koncentrationer av cancerframkallande aldehyder, jämfört med röken från en cigarett. Det konstaterar forskare från Amerikanska Rutgers university, i en studie av olika hälsorisker med elektroniska cigaretter. Samtidigt är koncentrationen i hög grad beroende av hur coilen hanterar e-juice och värme. 

E-cigaretter under verkliga förhllanden

Forskningen bygger på tidigare studier, kompletterade med 23 testdeltagare som fick använda två olika e-cigaretter, med olika smaker och effekter, men med samma coil (0.8 ohm bottenmatad förångare mellan 6 och 30 watt).

“Testerna utfördes på samma sätt som e-cigaretter används till vardags, med olika puffmönster och tidsintervaller. Flera tidigare studier har inte tagit tillräcklig hänsyn till verkliga förhållanden, och det är viktigt för att förstå de verkliga riskerna” skriver forskarna.

Undviker att bränna vekarna

Tidigare tester har visat att coilens förmåga att transportera e-vätska, spelar stor roll för bildandet av aldehyder. En äldre typ av coil, små toppmatade förångare där vekmaterialet suger upp e-juice underifrån, transporterar inte e-juicen snabbt nog, konstaterar forskarna. När vätskan förångas snabbt, vid högre effekter, ökar risken för att materialet torkar och börjar glöda. En så kallad “Dry hit” uppstår. Något som de flesta vejpare noterar genom kraftigt bränd smak och smärta i halsen. I sådana fall ökar mängden aldehyder avsevärt.
Men det speglar inte “vanliga” förhållanden, menar forskarna, då användare vanligtvis inte använder en coil som smakar bränt.

Moderna coils är säkrare

I sina tester använde de istället mer moderna förbrännare, där vekningen sker från botten av coilen. Dessa visade sig hantera värmen betydligt bättre. Oavsett vilken temperatur forskarna utsatte coilen för så producerade de konstant betydligt färre aldehyder än som går att uppmäta i cigarettrök.

“Samtidigt visar resultaten att koncentrationen av aldehyder ökar med effekten, även om de håller sig långt under koncentrationen i cigarettrök” skriver forskarna.

Olika smaker påverkar riskerna

Forskarna jämförde samtidigt olika smaksättningar i e-juicen. Samtliga testade smaker kom från essensföretaget The Perfumer’s Apprentice (TPA). Det visade sig att smaker som jordgubbe (strawberry) och drakfrukt (dragonfruit) tenderade att bilda mer formaldehyd än krämiga smaker (som bavarian cream och sweet cream). Menthol låg i mitten tillsammans med tuggummi och kanel. 

Ingen risk för popcornlunga

Forskarna mätte även mängden diacetyl (en smörarom) i de olika smaksättningarna, i synnerhet bavarian cream och sweet cream. Diacetyl har varit aktuellt i debatten om e-cigaretter . Ämnet har egenkaper som kan orsaka så kallad “popcornlunga”. Sjukdomen, som påminner om KOL, har dock aldrig påträffats hos varken vejpare eller rökare. Detta trots att cigarettrök innehåller en mycket hög koncentration av ämnet diacetyl.

“Även om flera e-juicetillverkare har ersatt diacetylet med andra smörsmaker, så kan även dessa bilda diacetyl vid upphettning” skriver forskarna.

Men även här hittade man bara mindre koncentrationer, långt under de halter som kopplas till absoluta hälsorisker.

PG värre än VG

Slutligen mätte forskarna skillnaden mellan propylenglykol och vegetabiliskt glycerin, som utgör 99 procent av e-juicen. Glycerin börjar degradera och bilda aldehyder vid 200 grader. Propylenglykol däremot, börjar reagera redan vid 127 grader, något som påverkar risken för högre koncentrationer av aldehyder tidigare.

“E-juicer med hög PG-halt kan producera upp till 200 gånger mer aldehyder än juicer med högre VG halt. Det var konstant oavsett effekt” skriver forskarna.

Vill reglera effekt och innehåll

Enligt forskarna bör lagstiftare titta mer på studier där e-cigaretter studeras under verkliga förhållanden. Och att regerleringar bör fokusera på vissa apparaters effekt, men även PG-halten i vissa e-juicer. De konstaterar samtidigt e-cigaretter har stor betydelse för hälsan, när det gäller rökare. De har en tydlig skadereducerande effekt.

“Samtidigt ska vejpare vara medvetna om att den skadereducerande effekten varierar beroende på hur de använder produkterna, vilken typ av coil de använder och vad som finns i e-juicen. Vissa ämnen kan ha effekter även vid låga nivåer” skriver forskarna.

”Ounskap hos lagstiftare”

Niklas Linder, ordförande i Svenska Branschföreningen för elektroniska cigaretter, BELC ser positivt på budskapet.

”Det är positiva nyheter att alla typer av moderna e-cigaretter är betydligt hälsosammare än traditionell tobaksrökning. Med det sagt, så finns det olika nivåer av risk även inom e-cigarettutbudet. Men forskningen visar att det absolut bästa för nikotinister, som använder e-cigaretter, är att ha en modern e-cigarett med fokus på mer nikotin i vätskan och mindre effekt i apparaten” säger Niklas Linder.

Det är ett budskap som han hoppas påverkar politiker som lagstiftar om e-cigaretter i fortsättningen.

”Vi ser tyvärr mycket okunskap från lagstiftare; idag straffbeskattar staten nikotinet, som förmodligen är den mest studerade och bevisat minst farliga komponenten i ekvationen. Vi har även kraftiga begränsningar av nikotinhalten, 20mg/ml. Detta gör att produkter som kan ge användare tillräckligt med nikotin vid lägre effekter, blir mindre attraktiva. För att användaren ska få i sig en rimlig dos nikotin, använder vi istället kraftfullare apparater, som levererar mycket mer ånga, som alltså ökar riskerna för hälsan, säger Niklas Linder, BELC.

Källor:

The Impact of Device Settings, Use Patterns, and Flavorings on Carbonyl Emissions from Electronic Cigarettes


Gillar du Vejpkollen? Då kan du stödja arbetet med tidningen!

SWISH: 1231093830

Eller stöd kontinuerligt. Bli en Patreon (det vill säga: stödprenumerera på Vejpkollen). Länk till VEJPKOLLEN på PATREON
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *