Smakförbud i USA påverkar vejpningen i Sverige

Ett förbud av smaker i e-juice i USA skulle få konsekvenser även i Sverige. En stor del av världens e-juice produceras i USA och säljs även här. 

– Om smaksatta e-juicer skulle förbjudas kommer det självklart ha konsekvenser för utbudet i Sverige. Enkom sett till utbudet hos oss är 20 av 56 shortfill-märken från USA samt hälften av våra märken för e-juicer med nikotin. Samtidigt har vi lika många märken från UK, och märken går alltid att ersätta, säger Niklas Sandin som driver Esmokes – en av Sveriges större vejpshoppar, till Vejpkollen

Även lagstiftningen  i Sverige kan påverkas av händelserna i USA och Svenska vejpare kan komma att känna av ett eventuellt  förbud på olika sätt.

Oavsett hur och om det blir ett förbud på smaksatt e-juice i USA kommer det påverka oss i Sverige. Vi har ju redan i Finland ett förbud alla smaker i e-juice, förutom tobakssmaker. Men jag känner att EU agerar inte på fake news (THC-skandalen reds anm), och förhoppningsvis inte heller vår regering med sin version av TPD, säger Niklas Sandin

TPD – Tobacco products directive – är Europeiska unionens ramverk för hur tobaksprodukter (inklusive e-cigaretter) ska hanteras i de enskilda medlemsländerna. Det är exempelvis TPD som reglerar storlek på e-juice-flaskor med nikotin (10ml), den maximala nikotinhalten (20 mg/ml), samt krav på att alla produkter inom kategorin ”e-cigaretter” inklusive e-juice, måste registreras inom EU minst sex månader före försäljningsstart. Sveriges TPD-baserade ”lagen om e-cigaretter” inkluderar även regler för marknadsföring, annonsering och åldesgräns för köp (18 år).

I USA finns idag endast ett mindre lagverk med bland annat åldersgränser och certifiering och kontroll av e-juiceproduktion. Senast i maj 2020 ska ett mer komplett regelverk sättas i verket. 

Trump-administrationen meddelade att ett förbud mot smaksatt e-juice kan komma redan i höst, men Niklas Sundin tror inte att lagarna ändras i brådrasket.

Trump är ju känd för att ha dålig impulskontroll, Food and Drug Administration (som har den verkställande makten när det gäller tobaksregleringar, reds anm) skulle inte agera på något så snabbt. FDA har ju sedan tidigare skjutit upp deras kommande regleringar för e-cigaretter i USA till 2020. Men lobbyisterna kommer absolut försöka använda detta för att förbjuda smakämnen, och nu även Trump som också som springer tobaksbranschens ärenden. Nog lär han, om han vill, få reda vad som orsakat dessa sjukdomar, säger Niklas Sandin

Josefin Jonsson, chef vid Folkhälsomyndighetens enhet för tobaksprevention säger till SVT Nyheter att ett smakförbud trots allt kan bli aktuellt i Sverige om det visar sig att e-cigarettanvändandet i Sverige blir för högt bland ungdomar.

– Om man hittar det ämne som orsakat skador i USA kan svenska myndigheter förbjuda de produkter som innehåller dessa ämnen, säger hon

Enligt FDA är det med stor sannolikhet ämnen kopplade till e-juicer med THC (inte nikotin) som orsakat dödsfallen och sjukdomarna. Niklas Sandin tror dock att andra branscher och lobbyprganisationer mer eller mindre väntat på ett sånt här tillfälle att agera mot e-cigaretter som fenomen.

Ett smakförbud i USA skulle ge vind i seglen till politiker världen över med fingrarna djupt nere i läkemedels- och tobaksbolagens syltburkar. Vi kan ana att USA och FDA väntat på en ”skandal” likt denna, för att motivera ett imaginärt skydd mot ungdomarna genom att strypa tillförseln av e-juice och i längden e-cigaretter. Det finns bara två branscher som tjänar på att e-cigaretter regleras till vansinne, säger Niklas Sandin.

Läs mer: Smaker i e-juice hotas av Trump – ”en katastrof för folkhälsan”

Stefan Mathisson

1 Kommentar till "Smakförbud i USA påverkar vejpningen i Sverige"

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *