Mellan släggan och städet – rökare, e-cigaretter och tobaksbolag

Debatten om skademinimering och e-cigaretter är infekterad. Inte minst sedan tobaksbolagen gav sig in i leken. Men vad vill de egentligen? Och varför bryr sig cigaretttillverkare om e-cigaretter? Vejpkollen har besökt Philip Morris.

Världen kring tobak och skadereducering, i synnerhet e-cigaretter, är som ett minfält. En spelplan där varje steg riskerar att utlösa en explosion. 
Det är väldigt svårt att göra rätt.
Det är väldigt lätt att göra fel.
Jag tänker på det när jag står i lobbyn hos Philip Morris – ett av världens största tobaksbolag. Det är ett ganska tjusigt kontor, men inte så där pråligt som man kunde förvänta sig av ett av världens största företag. Några fåtöljer, ett bord, en kaffemaskin som suckar i ett hörn. Inget överdrivet. Väldigt tyst. 

Något icke önskvärt

Mitt i rummet däremot, står en av anledningarna till att debatten om skadereducering och e-cigaretter är så komplicerad. En glasmonter som innehåller Philip Morris egna variant av en vejpprodukt – IQOS – ett elektroniskt system för att hetta upp tobak.

I all sin enkelhet är det en produkt som minskar riskerna med att inhalera nikotin. Men det är även en produkt som delar politiker, hälsoforskare, aktivister och för den delen vejpare i flera stridande läger. Å ena sidan de som ser all from av skadereducering som något välkommet. Å andra sidan de som ser allt som kommer från ett tobaksbolag som något icke önskvärt.

Läkaren som bytte sida

Jag är här för att träffa Claude Guiron, vetenskaplig direktör för Philip Morris nordiska verksamhet. Han är hjärtläkare i grunden, kommer direkt från läkemedelsbranschen, och nu anställd av PMI för att förmedla ett specifikt budskap: ett rökfritt samhälle är möjligt, skadereducering fungerar och tobaksbolagen sitter på några av lösningarna. IQOS, elektroniskt upphettad tobak, är en av dem. Traditionella e-cigaretter, snus och nikotinpåsar är andra.

“Vi har tekniken idag och flera rökfria produkter har utvecklats snabbt, bara under de senaste fem åren. PMI har som mål att bli ett rökfritt företag, men då måste vi få rökarna att sluta röka. Vi vet också att dagens läkemedel för rökavvänjning inte fungerar för alla. Många rökare vill fortsätta bruka nikotin och då är snus, nikotinpåsar och e-cigaretter viktiga alternativ. ” säger Claude Guiron.

Kallas för dödsängeln

Claude Gurion är läkaren som bytte sida. Från läkemedel till tobak. Från helgon till kättare. Jag vet inte om liknelsen är rättvis. Men att andra gärna använder uttryck av bibliska mått när de beskriver Claude Guiron råder det inga tvivel om. Han och Philip Morris kallades nyligen för “dödsängeln” av Aftonbladets kolumnist Peter Kadhammar. Det är ett starkt uttryck som i vanliga fall skulle plockats bort av vilken ansvarig utgivare som helst. Men inte när det gäller Claude Guiron och Philip Morris. Det är gloves off. Alla budskap från tobaksindustrin är per definition vådliga. Det gäller även alla som står på deras lönelista. 

Stigma

Claude Guiron är medveten om den saken också. Att hantera det, ingår lite i arbetsbeskrivningen.

“Rökning är omgärdat av ett enormt stigma. Och tobaksbolagen har inget bra rykte, så klart. Man måste gå tillbaka och fundera på varför vi gör det här egentligen? Det handlar om att erbjuda rökare ett acceptabelt alternativ till cigaretterna. Och är otroligt inspirerande att vara med om. Det kommer att ta tid att bygga upp förtroendet, givetvis. Men det gör att jobbet blir meningsfullt också” säger Claude Guiron.

Vill förbjuda cigaretter

Phillip Morris väckte uppmärksamhet världen över när VD:n Jacek Olczak föreslog att all cigarettförsäljning i Storbritannien borde förbjudas inom 10 år. Ett något oväntat utspel av en av världens ledande cigarettföretag. Och ganska problematiskt. Varför skulle ett företag vilja förbjuda den produkt de tjänar miljarder på?
Svaret: Alternativa produkter. E-cigaretter, nikotinpåsar, snus. Och IQOS.

Skadereducering i politiken

Att PMI riktade sig till just Storbritannien var ingen slump. Skadereducering är en integrerad del av den brittiska tobakspolitiken och e-cigaretter har tagit plats som en spetsteknik för att fasa ut rökningen, vid sidan av traditionella läkemedel.

”E-cigaretter är inte riskfria men betydligt mindre skadliga än cigaretter. Rökare bör därför överväga att byta till vejpning.” upprepar Brittiska hälsomyndigheter gång på gång i offentliga uttalanden.

Liknande strategier ser vi i Nya Zealand och till viss del USA, där IQOS, nyligen klassades som en skadereducerande produkt (även svenskt snus har fått en sådan klassificering).

Sätt ett sista datum för cigaretterna

Claude Guiron menar att även svenska politiker borde överväga saken.

“Sätt ett datum. Ett tidpunkt när den sista cigaretten blir såld. Fram tills dess bör man höja skatten på analoga cigaretter och hålla den nere för alternativen. Tillåt att mindre skadliga produkter bli mer attraktiva för rökare. Ge tillverkarna möjlighet att informera om relativa skaderisker. För rökare – inte icke rökare”

Nikotinet

Claude Guiron låter som vilken aktivist inom sfären för skadereducering som helst. Det handlar om relativa risker, om att rökare ska få korrekt information om nikotinets kontra rökens skadeverkningar. Att ett rökfritt liv inte behöver betyda total avhållsamhet från nikotin – att nikotin inte är fienden.

”Vi ska hjälpa rökarna att sluta med cigaretterna på flera sätt. För rökare där mediciner och terapi inte fungerar måste det finnas fler alternativ” säger Claude Guiron.

Fienden med stort F

Skillnaden är givetvis att Claude Guiron representerar något annat. Han är inte en luttrad vejpshopsägare eller en passionerad för detta rökare som puffar på en e-cigg. Han representerar ett stort tobaksbolag. Big Tobacco. Med allt vad det innebär.
För många är han fienden med stort F. 

Skadereducering – en ny måltavla

Sedan tobaksbolagen började använda ordet “skadereducering”, har själva begreppet blivit en måltavla, nästan mer än rökningen i sig. Aktivistgrupper som Non Smoking Generation, Tobaksfakta – båda finansierade av Folkhälsomyndigheten, kallar tobakskadereducering för en myt – en trojansk häst som kan gynna tobaksbolagen om vi låter filosofin sippra in i politiken. 

Skademinimering på andra områden

Samtidigt är skademinimering, som metod, etablerad inom andra områden. Inom narkotika- och sexualpolitiken – sprututbyten och kondomer är exempel på just skadereducering. I trafiken ser vi cykelhjälmar och bilbälten – innovationer som gör ett riskfyllt beteende mindre farligt. Ingen tror på allvar att vi slutar cykla och åka bil bara för att det är kan leda till dödsolyckor. Än mindre slutar unga ha spontana sexuella relationer bara för att det kan leda till oönskade gravidieter eller könssjukdomar. Alla narkomaner kommer heller inte att sluta använda droger bara för att det ”är bäst” att låta bli. De har mycket att vinna på rena sprutor och en öppen dörr till vård och stöd.
Att skademinimering kan rädda liv, är nog de flesta överens om. 

En myt?

Men det gäller inte rökning. Åtminstone inte i Sverige.
”Tobaksskadereducering är en myt spridd av tobaksolagen. Det finns idag bättre hjälp att få via läkemedel och stöd via vården för den som vill sluta röka” sade Folkhälsomyndighetens enhetschef Josefin P. Jonsson under ett seminarium i Almedalen så sent som 2021.

Så vem kan man lita på? Experter säger emot varandra, tolkar vetenskapen olika. Det blir lätt att göra fel, svårt att göra rätt. Både för rökare och politiker.

Ett etablerat begrepp

Claude Guiron är övertygad om att det inte går att stoppa utvecklingen. E-cigaretter, vejpning av nikotin, i grunden en innovation som vuxit från gräsrotsnivå. Men den är här för att stanna. Samtidigt kommer tobaksbolagen inte att försvinna, de anpassar sig till en marknad där färre vill röka. De tar plats, om inte annat genom en enorm ekonomisk kapacitet. Och att utesluta dem ur diskussionen om att minska skadorna som orsakas av rökningen är naivt, menar han. 

”Skadereducering är ett ju begrepp som etablerat sig inom forskningen och visat sig vara ett effektivt sätt för att minska skadorna av en dödlig produkt” säger Claude Guiron. ”Det är ju inte bara är vi som säger det här. De finns gott om oberoende forskning och tydliga exempel på att skademinimering fungerar. Sverige är ett bra exempel, där alternativ som snus och nikotinpåsar funnits länge. Här är rökningen är nere på 6 procent. I England där e-cigaretter fått ta plats, minskar rökningen i snabb takt. I Japan där försäljningen av heat-not-burn produkter ökar kraftigt, minskar rökningen ännu mer.”

Alternativ till cigaretter

Claude Guiron menar att många företag och myndigheter runt om i världen har ögonen på just Sverige. Och det handlar inte om våra hårda regler för tobaksprodukter. Det handlar om att tobak säljer bra här, samtidigt som de tobaksrelaterade skadorna är förhållandevis låga.

“De ser att det inte bara är restriktiv lagstiftning som fungerar. I länder som inte tillåter alternativ visar det sig att rökningen mycket högre. Finland och Danmark, med strängare lagstiftning kring e-cigaretter och snus, har större andel rökare (14 procent) jämfört med Sverige och Norge” 

Ekonomisk kalkyl i bakgrunden

Snuset har varit en nyckelprodukt, menar Claude Guiron. Det är ett fenomen som avnormaliserat rökning redan från början. Folkhälsomyndigheten och anti-tobaksrörelsen håller förvisso inte med om den analysen. Men många tobaksbolag, som bygger i princip allt de gör på ekonomisk realism, ser möjligheter att bredda sin portfolio med mindre skadliga produkter. Som faktiskt säljer.

Vill minska cigarettförsäljningen

PMI vill gå i bräschen för den utvecklingen, givetvis. Men konkurrenter som British American Tobacco och Japan Tobacco är med på banan, minst lika motiverade. Utöver IQOS har PMI investerat i både snus, nikotinpåsar och e-cigaretter. Några produkter finns på den svenska marknaden, andra inte. 

“Tobaksbolagen är inte snabbast i världen på innovationer. Det vi är väldigt bra på är att sprida produkter för masskonsumtion genom effektiv distribution. Vi utvecklar inte allt själva utan köper också teknik, vidareutvecklar den och gör den tillgänglig globalt. Det spelar egentligen inte så stor roll vilken typ av produkt det rör sig om, cigaretter, e-cigaretter, snus eller nikotinpåsar. Men det finns alltid en ekonomisk kalkyl med i bakgrunden, givetvis” säger Claude Guiron. ”I dag kommer 30 procent av PMI:s intäkter från rökfria produkter. Målet är att allt ska göra det. Men det sker stegvis, 2025 ska det vara 50 procent. Men all lansering föregås av en ekonomisk kalkyl. Kommer det gå att sälja produkterna?”

Tobaksindustrin stoppas av WHO

Men för att sälja krävs mer än bara goda argument. Marknadsföring av produkter inom nikotin och tobak är idag kraftigt begränsad. Detta gäller även traditionell lobby och information om forskningsresultat som skulle öka intresset bland rökare. Men enligt WHO:s tobakskonvention från 2003, ska tobaksindustrin inte tillåtas påverka hälsopolitiken i de länder som skrivit under konventionen. Så oavsett vad Phillip Morris, eller något annat tobaksbolag, säger, så SKA de per definition tala för döva öron. Så även i Sverige.

“Det är givetvis väldigt frustrerande. WHO:s uttalande kommer från en annan tid” säger Claude Guiron “Det har hänt mycket sedan 2003. Vi har sett en otrolig innovation av produkter som levererar nikotin på ett mindre skadligt sätt. Och myndigheterna har svårt att hänga med, delvis på grund av att konventionen hindrar kommunikation med företagen. Det är ju vi som är experter på de produkter som vi tagit fram. Vi ser det även när vi undersöker kunskapen om rökning och skadereducering bland rökare. Den är väldigt bristande. Det enda vi kan göra är att vara mer transparenta, skriva debattartiklar och bjuda in till öppna föreläsningar. Men det är väldigt skevt.”

Rökare får inte korrekt information

Skevheten återspeglas i den information som når målgruppen för skadereducerande insatser, menar Claude Guiron. Rökarna. När Brittiska folkhälsomyndigheten 2020 frågade rökare vad de vet om e-cigaretter blev det tydligt att något inte står rätt till. Nära hälften av alla rökare trodde att vejpning, det vill säga e-cigarettanvändande, var lika, eller mer, skadligt än rökning. Vetenskapen, enligt Brittiska myndigheter, visar tydligt att det är tvärtom. Att använda en reglerad e-cigarett innebär att rökare utsätter sig för en betydligt lägre risk, närmare 95 procent lägre. 

“Det är röken, förbränningen som dödar rökare. Kunskapen om detta är egentligen ganska låg, till och med bland läkare och de som jobbar med rökavvänjning. Än värre är att 30 procent av alla rökare som får en hjärtinfarkt fortsätter röka efteråt. Och nära 40 procent av patienter med KOL fortsätter röka, trots att det förvärrar sjukdomen” säger Claude Guiron. 

IQOS – mer forskning behövs

Även IQOS har en skadeprofil som liknar traditionella e-cigaretter. Men Brittiska hälsomyndigheter konstaterar samtidigt att tekniken är betydligt nyare och att mycket av forskningen om IQOS kommer från Philip Morris.

“Det behövs mer oberoende forskning. Att använda IQOS är mindre skadligt än cigarettrökning, men om det är 95 procent mindre farligt, vet vi strängt taget inte idag” medger Claude Guiron.

“Snabbare om alla drar åt samma håll”

Men vem lyssnar egentligen på “dödsängeln?” Tobaksbolagen tjänar fortfarande de stora pengarna på just cigarettförsäljning. Och även om rökfria produkter som nikotinpåsar och elektroniska cigaretter ökar i allt snabbare takt så är det fortfarande röktobak som har störst efterfrågan. Men det är just rökarna som är nyckeln, menar Claude Guiron. Deras val kan förändra en hel industri, menar han.

“Vi har fortfarande 500 000 dagligrökare i Sverige. Många av dem vill inte sluta röka. Det är en stor grupp som kan hjälpas av ny teknik, som e-cigaretter eller heat-not-burn produkter. Problemet är, att om vi slutar sälja cigaretter, så säljer någon annan det istället. Så det är inte särskilt sannolikt att någon slutar sälja cigaretter över en natt. Vi behöver förändra en hel industri. Då handlar det om att fasa ut rökningen. Rökfria produkter får ta mer plats lite i taget. PMI satsar stort på att ställa om. Men det hade gått snabbare om myndigheter och politiker jobbade åt samma håll”

Smaksättningar – en källa till oro

Tillbaka i foajen. Med IQOS, Claude Guiron och en oklar framtid. Svenska riksdagen ska under våren diskutera skadereducering inom den nya strategin för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS). Senare även ett eventuellt smakförbud för e-cigaretter och e-vätska. Claude Guiron menar att det är en komplicerad fråga som kräver eftertanke.

”Smaksättning är givetvis en källa till oro för politiker. Men om produkter ska fungera för skademinimering måste de få vara attraktiva för rökare. Sen kan man diskutera om vissa smaker lockar unga mer än andra. Men istället för ett svepande förbud kanske det är lämpligt att bara få sälja vissa smaker endast på specialiserade vejpshoppar? Det viktigaste är att vi håller på åldersgränser och att vi får ett regelverk som garanterar kvalitet och säkerhet. Vi ser ett sådant system i exempelvis Nya Zealand, där endast licensierade specialistbutiker får sälja andra smaker än tobak, mentol och mint” Säger Claude Guiron.

Dödsängeln

Jag lämnar Philip Morris och ger mig ut i Stockholmsskymmningen. Någon har slängt en glödande cigarett på trottoaren. Den ligger där bland andra fimpar. Ett annat slags minfält. Jag tänker på Peter Kadhammar och dödsängeln. På makt och vem som tar sig rätten att utnyttja den. Ytterligare ett minfält där minsta felsteg utlöser en explosion. Det är lätt att göra fel – när liv står på spel. Eller hur?Gillar du Vejpkollen? Då kan du stödja arbetet med tidningen!

SWISH: 1231093830

Eller stöd kontinuerligt. Bli en Patreon (det vill säga: stödprenumerera på Vejpkollen). Länk till VEJPKOLLEN på PATREON3 Kommentarar on “Mellan släggan och städet – rökare, e-cigaretter och tobaksbolag

  1. Apropå ”heat-not-burn”-tekniken så slog det mig att den egentligen inte alls är ny, inom cannabisvärlden så har man använt ”dry-herb vaporizers” sedan början av 90-talet. Och visst så borde den vara mycket mindre skadlig när man inte behöver elda tobaken eller cannabisen så man slipper producera tjärämnen, kolmonoxid och andra giftiga eller vådliga gaser, det behöver man inte vara raketforskare för att förstå och dessutom väldigt diskret utan några starka lukter. Personligen så välkomnar jag alla riskreducerande tekniker oavsett om det gäller tobak/nikotin eller cannabis/THC/CBD. För egen del så vill jag inte använda snus eller Hnb, jag håller mig till vejpen.

    1. Tack för kommentaren! Ja, det är ju helt korrekt. Vejpning är inget ”nytt” egentligen. Första försöken att skapa en elektronisk cigarett skedde på 60-talet (föll pga dåliga batterier bland annat). IQOS Heats är ju i princip tobak glycerin. Hur gör man med en herbilizer? Inget glycerin väl?

      1. Nej, man använder ingen tillsats vad jag vet när man vejpar cannabis i en ”dry herb vaporizer”.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *