Kunsten at slå rygere ihjel - en svensk model?

12.000 svenskere dør hvert år på grund af rygning i Sverige. Samtidig ønsker regeringen og Folkhälsomyndigheten i Sverige at begrænse rygernes muligheder for at holde op med at ryge kraftigt. De siger, at skadesreduktion med e-cigs og snus er en myte. Hvorfor er det sådan? spørger Vejpkollen sig selv.

Dette er en debatskabende tekst. Tænker du anderledes? Skriv i kommentarfeltet eller send et svar til debatt@vejpkollen.se

Det er røgen, der dræber rygeren. Forbrændingen af tobak. Gløderne. Temperaturen. De giftstoffer, der produceres, når tobakken brænder. Rygere får deres nikotin ved at indånde en cocktail af giftstoffer. Det smager måske godt, men det er livsfarligt.
På samme måde som adgang til Antallet af rene sprøjter til stofmisbrugere falder Skaderne af en stofafhængighed, alternative nikotinprodukter hjælper rygere til at undgå skaden ved at indånde nikotin. Det handler om at gøre en vane, en afhængighed, mindre skadelig. I dag kan rygere blive røgfri uden at opgive hverken nikotinen eller fornøjelsen ved at ryge.

Og det burde være nemt. Det er trods alt et spørgsmål om liv og død. Skadesreduktion for rygere er ikke bare en gimmick for at sælge røgfri produkter som snus og e-cigaretter. Selv om skadesreduktion virker, har det en bivirkning. Skadesreduktion handler om rygerens liv. Der er ingen "skjult" dagsorden her. Og det faktum, at nogle virksomheder ønsker at tjene penge på rygere, der ønsker eller har brug for at holde op med at ryge, er hverken mærkeligt eller nyt.

Krigen mod rygning

Fordi alle vil tjene penge på nikotin, og nikotin sælger.

I øjeblikket har tobaksfirmaer (med snus og nikotinposer) og medicinalfirmaer (med nikotinmedicin og statens velvilje) de største markedsandele, dvs. "kunder", der ønsker at holde op med at ryge. E-cigaretfirmaerne er også i krig, om end i mindre målestok og med færre ressourcer.

Man kan mene om det, hvad man vil, men i sidste ende er der kun én vinder i denne krig, og det er Det er rygeovnen. At give rygere flere muligheder for at fravælge cigaretter til fordel for mindre skadelige produkter kan have enorme konsekvenser, ikke kun for den enkelte, men også for folk omkring rygerne og for fremtidige generationer. Når cigaretter betyder "død og elendighed", betyder alternativerne "liv og muligheder". Sådan er det bare.

Valg og muligheder

Effektiv skadesreduktion skal tilbyde rygere funktionelle værktøjer og gode incitamenter til at droppe cigaretterne. Det handler om at motivere i stedet for at straffe. Et skadesreducerende alternativ skal derfor være mere attraktivt end "originalen". Det er derfor, at e-cigaretter, nikotin pouches (og nikotintyggegummi) kan smage af slik, frugt ELLER tobak. Ikke for at tiltrække ikke-rygere eller nysgerrige unge mennesker. Det handler om at overtale rygere til at VÆLGE alternativerne. Og at smagsløgene er forskellige, selv blandt rygere. Og det virker. Det er en voksende markedsløsning på et stort folkesundhedsproblem.

Rygere bliver set som udskud

Det er en svær nød at knække for vores traditionelle sundhedsorganisationer. I ved, dem, der i årtier har helliget sig kampen mod tobaksfirmaerne, stigmatiseret rygere, mobiliseret hele samfundet mod rygere og fremstillet rygere som mindre ønskværdige elementer og en byrde for os alle. De har kunnet sige stort set hvad som helst om rygning, tobaksfirmaer og rygere, mere eller mindre uimodsagt, uden at nogen har stillet spørgsmålstegn ved dem.

Tobaksindustrien har historisk set opført sig dårligt nok til at frikende deres modstandere, og anti-tobakslobbyens budskab har været styrende for politikken: Rygning er djævelens opfindelse, rygere har valgt "synden", og rygere bør udryddes sammen med tobaksfirmaer. Med tiden er rygere blevet så afnormaliserede, at deres eksistens ses som direkte provokerende. Røgfri er et pænt ord. At være ryger er at være underlig - unormal.

Giv rygere menneskelig værdighed

Skadesreduktion handler grundlæggende om at genoprette en form for menneskelig værdighed. Det handler om at nå ud til rygeren, men endnu vigtigere lytte på rygeovnen - stil spørgsmålene: "Hvad ønsker du, og hvad har du brug for?"
Problemet, og det bliver mere og mere klart, at det netop er problemet, er, at en skadesreduktionsstrategi giver rygeren, og derfor rygningEn slags bekræftelse. En skadesreduktionsfilosofi anerkender faktisk, at rygning er en positiv oplevelse, i hvert fald for rygeren. At rygeren faktisk finder ud af, at rygning giver fordele, at det er en nydelse og et socialt redskab, ikke bare en plage. Det handler om at indse, at nikotin har positive virkninger for rygeren, selv om det er vanedannende, at rygere ryger fordi de kan lide detpå trods af risikoen for at dø.
Det handler om nuancer. Ikke om at stigmatisere. Det handler om at forstå, ikke om at afvise.
Skadesreducerende produkter giver rygning et boost en værdi af udfordre netop den værdi. Ved at være bedre.

Udfordrende på alle niveauer

Og dette kan ikke holde det ud etableret tobakskontrolsystem.
Det er baseret på den holdning, at rygning er som en pest og bør behandlet som en sygdom. Rygere ses som misbrugere - og stigmatiseres som følge heraf. Ifølge denne model er rygere ofre for grådige tobaksfirmaer, syge, lidt dumme og har brug for pleje - uanset om de vil have det eller ej.
Der er en stemning af udelukkelse og foragt overalt. Misforståelser og mobning.
Ideen om, at rygning har nogen direkte værdi for rygeren, passer ikke ind i denne ligning.

"Hænderne på dynen"

"Men hvordan kan vi ellers beskytte de unge? Vi er nødt til at vise dem tydeligt, at rygning og nikotin ikke har nogen som helst fordele. De får hjerneskader af nikotin og vil bare have mere," skriger nutidens mest respekterede anti-tobaksaktivister.

Budskabet fra vores elskede sundhedsorganisationer minder om dengang, hvor religiøse fanatikere hævdede, at onani var direkte skadeligt for hjernen. Løsningen var trusler om helvede og katekismus. "Hænderne på dynen!"
Børnene havde et meget forvrænget syn på virkeligheden. Og selvfølgelig var de meget nysgerrige, for nydelse er attraktivt, selv om det er "farligt". Selv hvis man bliver onanist. Eller ryger. I smug, hvis det er nødvendigt.

"Fine medicinske produkter"

Jeg tænker på det, når jeg lytter til Tobaksfaktas fire timers seminar i Almedalen om, hvordan de vil beskytte børn mod nye nikotinprodukter, med fokus på e-cigaretter, snus og nikotin pouches. Alle talere bruger hele tiden harm reduction som et buzzword, noget som er opfundet af tobaksfirmaerne. At e-cigaretter og snus er mindre skadelige end røgtobak, betegnes som en myte. Det faktum, at nye nikotinprodukter erstatter rygning blandt unge, ses som en trussel, en hindring for "fremskridt". Et tegn på tobaksfirmaernes innovative grådighed - en udfordring!

Rygere skal kureres

Ifølge Sundhedsstyrelsen er rygestop et medicinsk projekt. Noget, der allerede behandles af "gennemprøvede" lægemidler. Rygere har ikke brug for alternativer til at ryge tobak. De har brug for lægehjælp.

"Der er mange gode rygestopprodukter, der er medicinske, som du kan bruge til at holde op med at ryge", siger Josefin P. Jonsson, enhedschef på Folkhälsomyndigheten i Sverige, i sin præsentation for Tobaksfakta i Almedalen.

Medicinen er ikke i orden

Den offentlige sundhedsmyndigheds version af katekismen er selvfølgelig nikotinplastre, nikotintyggegummi og psykofarmaka som Champix.
"Fine produkter" Virkelig?
Ifølge en gennemgang af randomiserede kontrolforsøg i Systematiske oversigter fra Cochrane i Storbritannien Disse produkter har i kombination med interventioner en effektivitet på 5 til 10 procent. 1 ud af 10 holder op med at ryge ved hjælp af nikotinplastre og lignende. Færre som tiden går.
Hvad nu, hvis Alvedon kun hjalp én ud af ti mennesker af med deres smerter? Ville det produkt så overhovedet være på hylderne? Nej, sandsynligvis ikke. Men Nicorette er en milliardsælger. Måske fordi alle læger anbefaler det, med Har du de offentlige sundhedsmyndigheders råd bag dig? 

E-cigaretter er dobbelt så effektive

E-cigaretter har på den anden side en effektivitet på næsten 20 procent, ifølge Cochrane. Med få direkte bivirkninger bortset fra forbigående hoste og en betydeligt lavere pris for brugeren sammenlignet med plastre, champix og terapi. E-cigaretter er også populære blandt britiske rygere og bruges i hvert tredje rygestop. De tilsvarende popularitetstal for andre rygestopprodukter er mindre end 10 %. 1,6 % af rygerne foretrækker Champix.

Samtidig viser britiske undersøgelser, at næsten to tredjedele af landets 3,6 millioner vejpere er tidligere rygere.
Det er om noget et tegn på et effektivt rygestop. Eller rettere sagt, skadesreduktion. Sundhedsrisikoen ved at bruge e-cigaretter er ifølge UK Public Health Agency, 5 procent af risici sammenlignet med rygning. Agenturet vurderer, at skadesreducerende interventioner for rygere kan reducere dødeligheden blandt rygere i landet på dramatisk vis.

Myten om tobakskontrol

Men alt dette er bare en "myte" ifølge Folkesundhedsstyrelsen. På trods af at afsenderen er Tilsvarende myndighed i et af verdens mest anerkendte lande inden for tobakskontrol.

Sandheden er, at det skal forblive en "myte". Ellers vil hele det svenske tobakskontrolsystem falde sammen som et korthus. Hvis rygningen falder på grund af alternative, mindre skadelige nikotinkilder, vil grundlaget for at finansiere organisationer som Læger mod tobak, Psykologer mod tobak, Vi, der ikke ryger, Ikke-ryger Generation og deres fælles tænketank Fakta om tobak.

Effektiv skadesreduktion er en direkte trussel mod deres forretningdem, der årligt modtager millioner fra regeringen penge, der fordeles af Public Health Agency, til at bekæmpe rygning. Det er ikke tilfældigt, at disse organisationer nu vælger at fremhæve en ny "trussel", der skal bekæmpes. Det handler ikke længere om at redde rygernes liv, men om at redde et system, der gavner dem. Det handler om deres job og troværdighed, ikke om tobaksfirmaernes grådighed eller jagt på nye kunder.

Parlamentet vil undersøge risikoen for skader

Hvis rygere eller potentielle rygere, unge som gamle, vælger at bruge e-cigaretter og andre alternative nikotinprodukter i stedet for cigaretter, er det en gevinst for folkesundheden. Det er der ingen tvivl om. Risikoen ved nikotin er ikke ukendt, den er faktisk grundpillen i vores traditionelle nikotinmedicin, og det er en acceptabel risiko. Skaderne ved rygning er på den anden side så store og velkendte, at de i det mindste må danne grundlag for en sammenligning mellem alternativerne. Alt andet er uetisk. Dette anerkendes også af en flertal i den svenske rigsdag.
Til stor ærgrelse for de offentlige sundhedsmyndigheder.

Folkesundhedsmyndighed ønsker forbud mod smag

Ifølge den offentlige sundhedsmyndighed er en sammenligning af skaderisici mellem forskellige nikotinprodukter "unødvendig" afslører Josefin P. Jonsson i Almedalen.
Myten skal forblive en myte. Ellers vil hele korthuset som sagt falde sammen. I stedet fortsætter de med at forfølge spørgsmålet om begrænse udbuddet af e-cigaretter og andre nikotinprodukter. Med mere vildskab end før.

Det blev tydeligt i løbet af Seminaret i Almedalen at Folkhälsomyndigheten i Sverige allerede har taget stilling til det omfattende forbud mod e-væskesmag, som regeringens udredere i Sverige har foreslået. Kun tobakssmag vil være tilladt (hvad det så end er). Det er et forbud, der i høj grad vil reducere rygernes incitament til overhovedet at overveje Skift kræftpinden ud med en god e-cigaret. Og ja, unge menneskersom altid er i skudlinjen, vil sandsynligvis ryger mere i stedet. Størstedelen af dem, der nogensinde har brugt et vejp-produkt, ryge, selv før du prøver en e-cig. Hvorfor skifte, hvis det ikke smager bedre? 

Orden genoprettet

Men på denne måde genoprettes orden. Rygeren har ikke længere adgang til konkurrencedygtige alternativer og kan vende tilbage til sin plads som "patient". Børnene opfordres til at holde fingrene fra dynen (og ryge i smug i stedet). Medicinalvirksomhederne forbliver "frelseren" med deres åbenlyst dårlige og grundlæggende uønskede produkter som den eneste mulighed på markedet. Tobaksfirmaer kan fortsætte med at sælge deres cigaretter, mens de små firmaer, der er dedikeret til at lokke rygere til at holde op med at bruge e-cigaretter, helt forsvinder (deres salg forbliver på 90 procent af e-juice der smager anderledes end tobak - de VIL lukke).

12 000 dør hvert år

Hvis vores myndigheder fortsætter ad denne vej, opmuntret af deres allierede i form af Statsfinansierede lobbygruppervil rygere fortsætte med at dø. Med en hastighed på omkring 12.000 om året. Næsten lige så mange som bukkede under for COVID-19 i 2020-2021. 
Fast. Hvert. år.
Er det, hvad vi ønsker?

Stefan Mathisson
chefredaktør Vejpkollen
Og tidligere ryger, som nu er vejpar


Kan du lide Vejpkollen? Så kan du støtte bladets arbejde!

SWISH: 1231093830

Eller støt løbende. Bliv Patreon (det vil sige: støt abonnementet på Vejpkollen). Link til PATREON TRAILER på PATREON1 Kommentar om "Konsten att döda rökare – en svensk modell?"

  1. Det er faktisk en fuldstændig absurd holdning.
    Denne parallel kan måske kaste lidt lys over sagen.
    Mp er imod, at vi kører i bil.
    Hvordan ville vi reagere, hvis sikkerhedsseler, airbags og krøllezoner blev forbudt, fordi det ikke er sikkert at køre bil, så man bør holde op med at køre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *