Vejpshoppar får kritik för bristfälliga märkningar ”Företagen jobbar hårt för att bättra sig”

Kemikalieinspektionen har för första gången granskat märkningen av e-vätskor innehållande nikotin. 19 återförsäljare inspekterades och 15 av företagen fick kritik för bristande märkning av de produkter de säljer.

”Generellt är produkterna av hög kvalitet – det är inte det som är problemet – det rör sig mest om formalia, som märkning och klassificering av produkterna och att kunderna får rätt information ” säger Niklas Linder, ordförande i Branschföreningen för elektroniska cigaretter, till Vejpkollen.

Nikotin räknas som ett gift enligt EU:s klassificeringssystem (CLP) och ska märkas med lämpliga varningar utifrån koncentration. Märkningen ska vara väl synlig och ”kännbar” menar kemikalieinspektionen.

Enligt Lagen om tobak och liknande produkter  får e-vätska med nikotin endast säljas i förpackningar om max 10 milliliter, med koncentration på högst 20 mg nikotin per milliliter. Den lilla förpackningen ger en begränsad yta att få plats med den information som krävs enligt kemikalielagarna, konstaterar Kemikalieinspektionen i sin rapport. Samtidigt regleras e-juice med nikotin av dubbla regelverk, Lagen om tobak och liknande produkter (TPD) och CLP-förordningen (EU-gemensam märkning av kemiska produkter). Det har gjort det svårare för företagen att veta vad som gäller rent praktiskt, menar kemikalieinspektionen.

”Eftersom det finns snarlika märkningskrav i båda regelverk kan det vara praktiskt svårt att få plats med all information på etiketten och att placera den rätt enligt både CLP-förordningen och TPD. Dubbla regelverk och tillsynsmyndigheter kan också göra att det blir svårare för företagen att veta var de ska vända sig för frågor om vad som gäller för vätskorna” skriver inspektionen i sin rapport.

Vid sidan om granskningen av nikotinprodukter noterade kemikalieinspektionen att även smakessenser (som används för att tillverka e-juice) ska märkas upp enligt kemikalielagarna. Essenserna är väldigt koncentrerade och kan orsaka reaktioner om de kommer i direkt kontakt med huden. Då essenserna även används inom livsmedelstillverkning har många återförsäljare antagit att de inte behöver ha lika omfattande märkning som nikotinprodukter. Men det stämmer inte alltid, menar kemikalieinspektionen.

”De smakvätskor och smakaromer som inte innehåller nikotin kan också innehålla ämnen t.ex. allergiframkallande ämnen i en sådan koncentration som innebär att blandningarna kan behöva klassificeras som farliga och märkas enligt CLP-förordningen” skriver kemiinspektionen.

De flesta essenser som används i e-juice kommer från etablerade aromtillverkare som förser återförsäljare med utförliga säkerhetsförteckningar om hur produkterna ska märkas.

”I varje essens säkerhetsdatablad framgår tydligt hur flaskan ska märkas så att det blir rätt, de flesta aktörer har helt enkelt bara missat att föra över märkningen på den faktiska flaskan de säljer i butik” säger Niklas Linder.”

Niklas Linder menar att kritiken från Kemikalieinspektionen tas på stort allvar av branschen och att lösningen ligger i tydlig information till företagen.

”Många av företagen har redan fått information av myndigheter som ett resultat av dessa inspektioner och jobbar hårt med att bättra sig. Inom Branschorganisationen för Elektroniska Cigaretter har vi också tagit fram material och information som alla medlemmar kommer att få ta del av. Vi ställer höga krav på våra medlemmar på att allt arbete med kemikalier sker på ett korrekt sätt och att alla produkter uppfyller de krav lagarna ställer.” säger Niklas Linder

Både Kemikalieinspektionen och Niklas Linder tror att felaktigheterna i märkningen kan förklaras med att vejpindustrin är en relativt ny bransch och att regelverken fram tills nyligen inte varit tydliga.

”De flesta företag inom branschen är små och drivs av passionerade före detta rökare. Kemikalielagstiftning är inte vardag hos dessa människor så det finns lite att lära sig fortfarande” konstaterar Niklas Linder.


Gillar du Vejpkollen? Då kan du stödja arbetet med tidningen!

SWISH: 1231093830

Eller stöd kontinuerligt. Bli en Patreon (det vill säga: stödprenumerera på Vejpkollen). Länk till VEJPKOLLEN på PATREON
Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *