"Haittojen minimointi on ihmisoikeus"

"Kyse on oikeudesta terveempään elämään riippumatta siitä, millaisia huonoja valintoja olet tehnyt aiemmin." "Kyse on oikeudesta terveempään elämään." sanoo Atakan Befrits, aktivisti, joka haluaa tarjota tupakoitsijoille vaihtoehtoja.