Canada: Fewer young people are taking up smoking - "Clear link to weaning"

Smoking rates have decreased faster since e-cigarettes were introduced to the market. And this is especially true among young people. This is according to a statistical study published in the Canadian Journal of Public Health.

Ett mer utbrett bruk av e-cigaretter har sannolikt resulterat i att färre använde cigaretter i Kanada mellan åren 2012 och 2020.

Enligt en studie, som nyligen publicerades i Journal of Public Health, har introduktionen av vejpprodukter på marknaden, i kombination med reglering, ökat takten på den redan pågående minskningen med 15 procent bland vuxna.

Färre unga rökare

För unga, mellan 15 och 24 år har minskningen varit än mer påfallande – mellan 30 och 40 procent snabbare än prognoser tidigare förutspått.

Forskarna kom fram till resultatet genom att jämföra prognoser baserade på siffror från åren 1999 och 2012, med den verkliga minskningen mellan 2012 och 2020.

Obefogad oro – och smakförbud

Den kanadensiska regeringen har, tillsammans med den nationella folkhälsomyndigheten, utgått ifrån att upptaget av e-cigaretter bland unga sannolikt leder till att fler börjar röka senare i livet. Flera provinser har därför infört restriktioner av smaker för att minska bruket bland just unga kanadensare.

Forskarna bakom studien menar att farhågorna inte stämmer överens med verkligheten. Andelen rökare fortsätter att minska, trots att bruket av e-cigaretter har ökat.

”Rökning minskar snarare i snabbare takt nu än tidigare. Det går att se en tydlig koppling till spridningen av e-cigaretter, även när vi utesluter andra faktorer” menar forskarna i sin analys.

Andra studier som tdigare genomförts i USA har vid olika tillfällen i USA, visat på ett liknande utfall.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *