NNA Sverige

Den svenske Vejpare-forening är ett initiativ för e-cigarettanvändare i Sverige – ett projekt som numera är en del av Ny Nikotin Alliance Sverige (NNA Sweden). Vi kämpar för att de närmare 150 000 svenskar som bytt från röktobak till e-cigaretter, ska ha en stark och hållbar röst i Sverige. Detta gäller även de som använder Snus og nikotinpåsar. Vejpning, snus och andra former av rökfri nikotin kan minska riskerna för kræft, KOL og hjärt-kärlsjukdom för en rökare med närmare 95 procent. Detta är fakta, baserade på oberoende studier och snart 10 års kontinuerlig forskning. Kort sagt:

E-cigaretter räddar liv!

Vi ser det som en mänsklig rättighet att e-cigaretter är tillgängliga på marknaden, för rökare och före detta rökare som använder vejpning för att hålla cigaretterna borta. Detta gäller alla delar av tekniken: från smaksättningar till elektronik. Vi jobbar för att alla politiska beslut som berör e-cigaretter och e-vätska ska vara balanserade utifrån skaderisker – inte moralism. Därför arbetar vi också för att våra lagstiftare får en uppdaterad, evidensbaserad syn på skadereducering i kampen mot rökrelaterade skador. Det är något som måste vara grunden till en hållbar hälsopolitik för rökare respektive e-cigarettanvändare.

VÅRT FÖRSTA MÅL: STOPPA REGERINGENS FÖRSLAG ATT FÖRBJUDA SMAKSÄTTNINGAR I E-VÄTSKA

Därför ska du bli medlem NU!

Du som använder e-cigaretter och delar vår syn på saken kan ansöka om medlemskap i NNA Sweden här nedan. Medlemskapet är gratis och förutsätter att du delar och stöder föreningens vision och verksamhet. För dig som vill engagera dig mer och ha rösträtt vid årsmöten och liknande kan du bli aktiv medlem för 100 kr/år.

Följ länken här: Formulär för medlemskap i NNA SWEDEN

ELLER

Ett mejl med rubriken: Medlem i NNA Sweden
Fsv medlem
För och efternamn, adress och kontaktuppgifter (tel eller mail)
Skriv om du vill vara aktiv medlem (100 kr/år) eller stödmedlem (gratis)
Till:
info@nnasweden.org

OBS: Just nu samlar vi in så många medlemmar som möjligt. Vi som står bakom prokjektet är Stefan Mathisson (chefredaktör på Vejpkollen) och Karl-Åke Johansson (YouTube creatör och vejpare). Kontakta stefan[at]vejpkollen.se för mer information om arbetet med föreningen och hur avgifterna kommer att hanteras.


Värva fler Vejpare!

FSV är öppen för alla som vill vara med och påverka debatten om e-cigaretter och samtidigt sprida information om vejpning till rökare i Sverige. För att sprida ordet har vi en enkel strategi:
VI SKA SYNAS där vejpare finns.
I vejpshoppar och på platser där e-cigaretter finns till försäljning. Ni som driver företag får, med vår fulla tacksamhet och tillåtelse använda våra banners, affisher och planscher på era hemsidor och i era butiker.

Använd materialet i nyhetsbrev, i era sociala medier och uppmana era kunder att bli medlemmar!


Har ni frågor?
Tveka inte att höra av er!

info@nnasweden.org

Stoppa smakförbudet skylt i butik