Smakförbud ledde till mer rökning – bland ungdomar

Andelen unga som rökte cigaretter ökade kraftigt när San Francisco förbjöd smaksatta e-cigaretter. Det visar en studie som jämfört ungdomars rökvanor i olika amerikanska städer.

Att förbjuda smaksättningar i både tobak och e-vätska för e-cigaretter har blivit allt vanligare när politiker vill minska nikotinanvändande bland unga. Flera amerikanska delstater, liksom flera europieska länder, har sedan 2018 infört olika grader av förbud. Även i Sverige föreslår en statlig utredning ett förbud mot alla smaker, utom tobakssmaker.

Men hur påverkar ett smakförbud ungdomarnas nikotinvanor?
Det vill forskare vid Yale School of Public Health ta reda på.

Smakförbud leder unga till rökning

San Francisco var en av de första städerna i USA som förbjöd smaksättningar i e-vätska och tobak. När förbudet infördes 2018 var andelen skolungdomar som rökte på väg ner och låg på 4 procent. Liknande siffror rapporterades från närliggande städer. Två år senare hade andelen unga rökare närliggande städer minskat ytterligare till 3 procent, medan andelen unga rökare i San Francisco ökad betydligt. Till närmare 6 procent.

“Det är en oroande utveckling. Det tyder på att begränsning av tillgången till elektroniska cigaretter leder ungdomar till rökning istället” skriver forskaren Abigail Friedman som utfört studien.

Substitut för cigaretter

I studien, som publicerades i Journal of the American Medical Association (JAMA), ingick 10 000 högstadieelever i San Fransisco som jämfördes med 100 000 elever vid skolor i närliggande städer. Forskarna påpekar att resultaten inte nödvändigtvis pekar på samma utveckling i andra städer och stater i USA. 

“Men samtidigt visar andra studier kring höjda åldersgränser att dessa gynnar cigarettförsäljning på bekostnad av e-cigarettförsäljningen. Det tyder på att produkterna är substitut för varandra.” skriver Abigail Friedman i sin analys.

Eferlyser försiktig reglering

Hon menar att resultatet är en indikation på att politiker behöver tänka till när de reglerar e-cigaretter. Åtminstone om syftet är att minska rökningen bland befolkningen.

“Även om reglerna är desamma för röktobak som för e-cigaretter så påverkar de unga som vejpar, mer än ungdomar som röker. Politiker bör vara försiktiga när de reglerar de här produkterna. Det är lätt hänt att reglerna skapar incitament för att öka bruket av traditionella cigaretter” säger Abigail Friedman till tidningen Gizmodo.

Hon efterlyser nu fler studier som tittar på konsekvenserna av smakförbud för e-cigaretter.

“Borde varit uppenbart”

Studien har väckt uppmärksamhet i flera amerikanska medier och fått många hälsodebattörer att reagera. I synnerhet de som stödjer en skadereducerande linje för att minska skadorna av cigarettrökning.

“Det har kanske inte varit uppenbart för en del politiker, att e-cigaretter är ett substitut för cigaretter. Men studien borde betyda något för framtida policyarbete. Att begränsa e-cigaretter, oavsett det handlar om smaker, nikotinstyrka eller annat, leder sannolikt till att fler hellre väljer cigaretter” skriver debattören Christopher Snowden

Smakförbud på gång i Sverige

I dagsläget planerar flera delstater och städer på ett förbud. I Europa har länder som Danmark och Nederländerna redan infört smakförbud för elektroniska cigaretter. Finland har det sedan 2016. Och som Vejpkollen tidigare berättat har svenska regeringen har ett förslag på förbud ute på remiss. Även EU-kommissionens vetenskapsråd förväntas utreda möjligheten att förbjuda smaksättning i e-vätska inom EU:s tobaksdirektiv.

Källor till den här artikeln:
A Difference-in-Differences Analysis of Youth Smoking and a Ban on Sales of Flavored Tobacco Products in San Francisco, CaliforniaGillar du Vejpkollen? Då kan du stödja arbetet med tidningen!

Nedan hittar du länkar till både Get me a coffee (enstaka bidrag) och Patreon (stödprenumeration på Vejpkollen).


Klicka vidare till Buy Me A Coffee! och skänk en slant till projektet “Stoppa smakförbudet i Sverige”!

Genom att bli en Patreon får du tillgång till historien bakom nyheterna, mer djupgående diskussioner och ett och annat glädjerop från redaktören!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *