Ökar e-cigaretter skadorna av coronavirus?

…nej, men rökning gör det

Kommer personer som använder e-cigaretter drabbas hårdare än andra av Coronavirus?
I dagsläget finns inget som tyder på det. Men hälsoeffekterna efter lång tids rökning sitter kvar länge – även om man slutat röka.

Lungorna. I dessa tider när den nya varianten av coronaviruset – COVID-19 – sprider sig över världen så är lunghälsan fokus för oro. COVID-19 kan sätta sig djupt i lungorna, påverka syreupptagningsförmågan och orsaka andningssvårigheter. Det gör att personer som redan har problem med lungorna kan drabbas extra hårt av viruset. Risken för komplikationer ökar dessutom för personer med hjärt- och kärlsjukdomar. Rökning är en känd orsak till både hjärt-kärlsjukdomar och lungsjukdomar.
Rökare är med andra ord en grupp som befinner sig i den högre riskzonen när det gäller coronavirus och sjukdomen COVID-19.

“Vad vi kan se är att färre rökare än väntat drabbats, men att dessa drabbas hårdare än icke rökare. Men det är svårt att dra några slutsatser ännu, vi har för lite tillförlitlig data”, säger Konstantinos Farsalinos, läkare och e-cigarettforskare vid universitetet i Patras, Grekland, i sin blogg E-cigarette Research

Röken är orsaken – inte ångan

Men hur är det för dem som slutat röka och vejpar stället? Ökar risken för komplikationer med coronavirus på grund av e-cigaretter?

Ja, en förhöjd risk finns. Men enligt Konstantinos Farsalinos beror detta inte på e-cigaretterna i sig. Det är den tidigare rökningen som är boven – inte ångan från e-cigaretten.

“Vi vet att de flesta som vejpar i dag är tidigare rökare eller röker vid sidan om vejpningen. Det är en grupp som förmodligen har med sig problematik efter lång tids rökning. I många fall bär de med sig rökrelaterade skador, även långt efter rökstoppet. Det betyder en ökad risk, men inte på grund av e-cigaretterna. Det finns det absolut inga bevis för”

E-cigaretter ökar inte risken för coronavirus

Han får medhåll av Linda Bauld, professor i folkhälsa vid universitetet i Edinburgh. Linda Bauld är en av författarna bakom Brittiska Hälsomyndighetens rapport “Vaping in England” som uppdaterades senast förra veckan. Rapporten bekräftar att e-cigaretter är 95 procent mindre skadliga jämfört med cigaretter. Myndigheten uppmanar även aktivt rökare att använda dem för att sluta röka.

“Det finns idag inga som helst bevis för att e-cigaretter skulle öka risken i samband med en coronainfektion. De vore oansvarigt att påstå något sådant” sade Linda Bauld till mediekanalen Regulator Watch i samband med att New Yorks borgmästare nyligen kallade vejpare för en riskgrupp för sjukdomen COVID-19.

Kliniska studier, utförda i Storbritannien på uppdrag av Brittiska cancerfonden, visar dessutom att rökare som bytt till e-cigaretter förbättrar tillståndet för sina blodkärl redan inom en månad efter rökstoppet. Och enligt Konstantinos Farsalinos har vejpare bättre möjligheter att klara Covid-19 än, exempelvis, aktiva rökare.

“Rökare bör sluta röka. Om inget annat fungerar för dem, så är vejpning ett klokt alternativ. Men de bör sluta helt med cigaretterna och inte använda e-cigaretter och analoga cigaretter parallellt. Och de som inte röker idag, bör inte heller inte börja vejpa” säger Konstantinos Farsalinos.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *